Vad är En Fri Jazz?

Vad är en En Fri Jazz – Vem är En Fri Jazz?

Ett svar är att det är jag som är En Fri Jazz. Gustav Lindqvist, till vardags gift familjefar med norrbottniska rötter och med en fäbless för jazz med och utan regler. Jag skriver emellanåt, eller inte så ofta, eller nästan ALDRIG för den lysande bloggen freejazzblog.org , och mina recensioner där kan läsas här.

Ett annat svar är att En Fri Jazz är en plattform för mina egna utläggningar avseende musik i allmänhet och kanske frijazz (vad nu det är?) i synnerhet. Mitt talade och skrivna språk under en vanlig arbetsvecka är till 100% engelska, och mina blygsamma bidrag till freejazzblog likaså. Under en tid har jag känt mig sugen på att även skriva på svenska och här ger jag mig själv den möjligheten.

Ett förtydligande – eller om hur himla uppblåst jag är.

Jag tar inte emot musik gratis för att (överväga att) skriva om den. För det första har jag råd att köpa den musik jag vill lyssna på och skriva om. För det andra är jag långt ifrån utbildad skribent, journalist, kolumnist eller recensent. Jag tycker inte att jag äger rätten att få något gratis. Den rätten har kanske en tränad proffstyckare. För det tredje finns det en mecenat i mig. En liten och inte speciellt mäktig sådan, men likväl en som faktiskt har ett intresse av att köpa musik inte bara för att jag vill ha den, utan för att jag också vill hjälpa till – på ett blygsamt sätt – så att den musik som inte får finnas nästan någonstans får finnas. Jag kan stå ut med att kallas en präktig och priviligerad självutnämnd barmhärtig samarit.

Jag tycker ju att det är roligt att skriva och här kommer knappast finnas en enda textrad om musik jag INTE gillar. Den tiden har jag inte. Om någon får ett tips som leder till ett köp så blir jag glad.

Tack för att du läser.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.